16 March, 2007

Ожениха две дървета в Индия

С обилно пиршество и необуздано веселие бе отбелязана през миналата седмица сватбата в малкото индийско село Петачила в щата Ориса в южната част на страната.
И в това не би имало нищо удивително, ако не бе едно необикновено обстоятелство: младоженецът и булката, които преминаха през обреда на бракосъчетанието, са две дървета. Идеята за сключването на този необичаен съюз се родила в главата на един от най-старите жители на селото Нарахари Даш.
Със своите над 70 години той се замислил каква опасност представляват бракониерите, безжалостно изсичащи и без това оскъдните гори. И си припомнил древен обичай, спазван от представители на племето ории, които вярват, че символично свързвайки се с дървото, човек може да получи допълнителни сили и да се защити от злото.
Нарахари предложил на селския съвет да се възползват от проверената от времето "рецепта".
За "младоженец", чиито интереси представяше самият Даш, бе избран пипал - широко разпространено растение в Индия, напомнящо топола. А за "булката" изборът падна върху прословутия банян, който е смятан за женско растение и се почита за необикновената му жизнена устойчивост и способността с годините да увеличава броя на клоните си. Сватбеният ритуал премина в пълно съответствие с традицията.
Тържествената процесия от над 100 души премина през селото до близката горичка, където специално поканен жрец произнесе нужните молитви на санскрит и под звуците на морска раковина скрепи съюза между двете дървета, обявявайки ги за "мъж и жена".

No comments: