21 March, 2007

Дунав е в списъка на 10-те най-застрашени реки в света


Дунав е една от 10-те реки в света - най-застрашени от постепенно изчезване, предупреждава международната природозащитна организация Световен фонд за дивата природа /WWF/.
Твърдението е вписано в специален доклад, подготвен във връзка със Световния ден на водата - 23 март.
Според организацията това се дължи основно на сериозните екологични замърсявания на реката, на строителството на язовири и на свързани с човешката дейност климатични изменения.
Като част от Трансевропейската транспортна мрежа на Европейския съюз се планират нови инфраструктурни проекти.
Те поставят под сериозна заплаха някои от най-ценните и красиви природни участъци от реката - в Бавария, долината Вахау в Австрия и средното и долното течение на Дунав, минаващи през Унгария, Сърбия, Румъния и България, изтъква фондът.

No comments: