13 February, 2007

Шотландците ще изучават философия в детската градина

В Шотландия предвиждат преподаването на философия да започне още в детската градина - от 3-годишна възраст, съобщи в. "Дейли телеграф".
Целта на инициативата е да се увеличи коефициентът на интелигентност на децата и да нарасне увереността в собствените им сили и умения.
Ако бъдат отпуснати средства, ще бъде разширена програмата, която вече действа успешно в средното и начално училище. Разбира се, малчуганите няма да изучават трудовете на Декарт или същността на постмодернизма. За да стимулират дебати, педагозите ще използват картинки и познавателни разкази, а не лекции за теориите или възгледите на отделни философи.
Властите в Клакмананшър предлага такава програма за детските градини, като се опират на резултати от изследване, показало, че подобни уроци в началните класове оказват положително въздействие на учащите се. Изследването е извършено в Университета на гр. Дънди.
Учениците, които са минали курса "Мислене чрез философия", започнал преди 6 години, са повишили коефициента си на интелигентност средно с 6,5 точки, а резултатът се е запазил и след завършване на средното училище.
У учениците е наблюдавана повишена самооценка, подобряване на поведението в клас. Впечатлени от резултатите на програмата, властите в Шотландия са отделили средства за разширението на обхвата й, а сега се предвижда тя да бъде въведена и в детските градини.

No comments: